Winkelhof in Leiderdorp

 

impressie plein

raadhuis (boven) gezien vanaf de Engelendaal
met rechts daarnaast de gevel van het nieuwe stuk Winkelhof. Op het inzetje is het nieuwe, verdiepte (markt)plein afgebeeld.
AFBEELDINGEN: EGM ARCHITECTEN


Partijen rond Leiderdorps winkelcentrum begraven strijdbijl en opperen gezamenlijk plan

Alleen verkeer rond Winkelhof nog probleem

door Loman Leefmans
LEIDERDORP - Er kringelt een mengsel van witte en zwarte rook boven Winkelhof in Leiderdorp.
Witte rook ten teken dat het, tegen de verwachtingen in, gelukt is door alle partijen om overeenstemming te bereiken over de omvangrijke uitbreiding van het winkelcentrum. Maar er is ook zwarte rook in de vorm van uitlaatgassen. Want om de forse toename van het verkeer in goede banen te leiden, zijn bijvoorbeeld op sommige stukken van de Engelendaal vier rijstroken per richting nodig.
Alle lof verdient Ad de Regt.
De Utrechter werd enkele maanden geleden ingehuurd voor de schier onmogelijke taak om alle partijen rond Winkelhof op een lijn te krijgen. Aan de ene kant stonden winkeliers, gemeente en eigenaar Wereldhave die een forse uitbreiding van 7000 vierkante meter winkelruimte wilden,
1300 parkeerplaatsen, een nieuw plein en een nieuw, kleiner gemeentehuis.
In de andere hoek van de ring stonden diverse bewonersgroepen die streden voor de leefbaarheid en het groen in hun wijken en tegen de parkeeroverlast.
De Regt liet ze enkele ronden boksen, maar daarna kwam de verzoening. Iedereen kan zich vinden in bijvoorbeeld een grote parkeergarage aan de Heinsiuslaan.
Een nieuwe stuk Winkelhof van twee verdiepingen komt op de plaats van het huidige gemeentehuis.
Het plein waar nu nog de markt wordt gehouden, komt enkele meters dieper te liggen en langs de Engelendaal, met uitzicht op de Laan van Berendrecht, verrijst een glazen raadszaal. Natuurlijk was het gisteravond aan bewoners gepresenteerde plan niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Een bewonersgroep had voortijdig de ring verlaten en een flatgebouw met 34 woningen in de sociale huursector - een voorwaarde die de gemeenteraad had gesteld - werd botweg uit het plan geschrapt.En dan nog is niet iedereen tevreden.
,,Hebben Leiderdorpers ooit om deze plannen gevraagd?
Nee? Waarom krijgen we dit dan toch voorgeschoteld’’, zo vroeg een aanwezige buurtbewoner zich af. Ook ontdekten ’groenkenners’ op de tekeningen weinig ruimte voor nieuwe bomen en bosschages: ’maar daar wordt aan gewerkt’, zo meldde wethouder Kees Wassenaar.
Het was een compliment voor de betrokkenen dat er nauwelijks kritische vragen op het voorgestelde bouwplan kwamen.
Over de toekomstige verkeersafwikkeling des te meer.
Een scala aan wegomleggingen en verbredingen zijn op sommige punten zelfs nu al nodig.
Maar de grote winst voor de bewoners in de buurten direct naast het winkelcentrum was de harde toezegging dat klanten en leveranciers van Winkelhof uit hun woonwijk worden geweerd.


artikel leiderdorp
voor het downloaden van het artikel als pdf
klik op bovenstaande foto Het nieuwe glazen

 

 

 

 

 "Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien"

Mahatma Gandhi