Coaching

Bij deze individuele begeleiding in je persoonlijke ontwikkeling kan het zowel gaan om het verkrijgen van meer inzicht in jezelf als om het vaardiger worden in een bepaald gedrag. Veel voorkomende vragen zijn: 

  • Hoe krijg ik meer helderheid over wat ik echt wil?
  • Hoe kan ik tegemoet komen aan de wensen van anderen zonder mezelf te verliezen of te forceren?
  • Hoe kan ik overtuigender overkomen?
  • Waarom begrijpen mensen me vaak niet?
  • Hoe beweeg ik mijn mensen tot echte gedragsveranderingen?
  • Hoe kan ik een beter evenwicht vinden tussen werk en privé?

Specialisaties

Naast bovenstaande algemene coachvragen zijn er 3 terreinen waarvoor ik een speciale aanpak heb ontwikkeld t.w.:

  1. Mindfulness. Het gaat hier om een individuele training in de mindfullnessoefeningen zoals deze worden toegepast in de 8 weekse groepstraining ontwikkeld door John Kabad-Zinn (zie mindfulness; gecertificeerd MBSR/MBCT trainer);
  2. Onderhandelen/ stakeholdersmethode. Een methode waarin het gaat om het aanleren van onderhandelingsvaardigheden volgens de Harvard-consensusmethode. Bij projectleiders wordt vaak het accent gelegd op houding, vaardigheden en logistiek m.b.t. het toepassen van de zgn. stakeholdersmethode (zie stakeholdersmethode);
  3. Zingeving. Gezamenlijke reflextie op wat voor jou het leven zin geeft. Mijn belangrijkste inspiratiebron en leidraad in mijn leven is het gedachtengoed en de methoden zoals beschreven in Een cursus in wonderen. Toch blijft het referentiekader van de gecoachte, welke religie of levensbeschouwelijke richting deze ook volgt of aanhangt, voor mij het vertrekpunt en evt. ook het eindpunt (zie www.adderegt.nl)

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we de aard van de coachvraag alsook je verwachtingen over het resultaat van het coachtraject. Tevens wordt de duur van het traject vastgesteld. Deze kan sterk variëren maar bedraagt gemiddeld zo’n 6 gesprekken van 1 a 1,5 uur, maar het kan zijn dat 1 of 2 gesprekken voldoende zijn en je kunt dan ook een geoffreerd langer traject op ieder moment afbreken, waarbij alleen de gehouden sessies in rekening worden gebracht. Als je na het kennismakingsgesprek doorgaat met het coachingstraject dan wordt dit als eerste sessie gerekend (als je niet verder wilt is dit gratis). 

Tijdens deze kennismaking moet blijken of er over en weer voldoende vertrouwen is: of het klikt. Het kan voorkomen dat je tijdens het traject ervaringen en inzichten opdoet waardoor je coachvraag verandert. Zo kan er b.v. achter een vraag naar verbetering van een competentie een loopbaan- of zingevingsvraag schuilgaan, waar je dan liever mee verder wilt gaan. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van verscheidene technieken zoals RET en NLP. De gesprekken vinden in principe plaats in mijn praktijkruimte in Utrecht.
 

Ervaring

Inmiddels heb ik meer dan 200 mensen gecoacht waaronder veel managers en specialisten bij m.n. UMC Utrecht en Univ. Utrecht en daarnaast werknemers van ministeries, gemeenten, ngo’s en bedrijven.
 

 "Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien"

Mahatma Gandhi