Bezielend leiderschap

Op aanvraag
 
Deze training wordt georganiseerd via het PBLQ ROI

Leidinggeven in deze tijd

...is met beide benen op de grond staan, deelnemen aan deze samenleving en het beste in jezelf geven. Onze samenleving is er een die zich van de ene crisis naar de andere begeeft. In onze tijd staan alle bestaande vormen en structuren onder grote druk. Vertrouwde ankerpunten vallen weg en problemen kunnen niet meer met de oude middelen worden opgelost. Maar we weten ook niet hoe een nieuwe orde er uit moet gaan zien. In deze overgangstijd heeft onze samenleving een nieuwe vorm van leiderschap nodig.
 
Leiders staan open voor alles wat er om hen heen gebeurt en hebben de moed ‘niet- te - weten’ en richting te kiezen vanuit een innerlijk kompas. Zij willen een bijdrage leveren aan een duurzame en hoogst haalbare toekomst voor een ieder die deze planeet bewoont. Aan mensen als Ghandi, Mandela en Obama kunnen we zien wat voor een effect een dergelijk leiderschap kan hebben. En het is ieder mens gegeven om daarin zijn rol te spelen
 
Voor wie is deze training?
Nieuwe leiders kunnen managers of bestuurders zijn maar ook mensen die zo’n functie niet vervullen of ambiëren maar die in deze spannende tijd wel vanuit hun eigen talenten mede richting en vorm willen geven aan een nieuw paradigma. Velen zijn al op weg naar vormen van nieuw leiderschap; voor hen kan deze training een ondersteuning zijn in dit proces.
 
Wat komt er aan bod?
Onderstaande modules worden met elkaar in verband gebracht aan de hand van de fasen die ieder mens doormaakt in zijn `reis van de held`.

 • De reis van de held (Joseph Campbell)
  Een overzicht van de 9 stadia van ontwikkeling die de leider/ held doormaakt.
 • Universele wetten en wijsheidstradities
  In de grote wijsheidstradities zijn een aantal universele wetten te herkennen. Het gaat om zowel oosterse (o.a Vedanta, Boeddhisme) als westerse tradities ( Socrates, Plato, Judaïsme, Christendom) alsook die van onze tijd.
 • Tekenen van de nieuwe tijd
  Wat zijn de ontwikkelingen in deze tijd en de kenmerken van de nieuwe tijd? Hoe kunnen we een bijdrage leveren en hoe kunnen we overeind blijven in deze overgangstijd. Daarbij worden ook recente inzichten betrokken over leiderschapsontwikkeling m.n. Covey , Senge, Jaworsky en Scharmer (o.a. Theorie U).
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Het Talentenspel brengt deelnemers in contact met hun diepere motieven, en laat hen hun levensmissie ontdekken, zodat ze hun leven daarnaar kunnen inrichten. Zij onderzoeken hoe ze daarbij hun leiderschapstalenten kunnen inzetten.
  Daarnaast wordt geoefend in mindfulness (aandacht). Deelnemers leren hun lichamelijke signalen, gedachten en emoties verkennen en ook hun innerlijke gids herkennen en gebruiken. Zij worden gestimuleerd om tijdens de duur van het programma hiermee ca. 20 min. per dag thuis te oefenen.
 • Handelen in de wereld
  Iedere deelnemer formuleert bij aanvang zijn eigen “missie als leider” en stelt deze tijdens het programma bij. De missie wordt tenslotte geoperationaliseerd in concrete te ondernemen acties.

  Programmaleiders

Willem Glaudemans
Willem Glaudemans (1954) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht en promoveerde op een proefschrift over Willem Frederik Hermans. Meteen daarna begon hij met het vertalen van spirituele boeken als de Nag Hammadi-Geschriften en Een cursus in wonderen ( eindred.). Zelf schreef hij sprookjes, gedichten en een boek over vergeving. Hij is de ontwikkelaar van het Talentenspel dat mensen via hun talenten naar hun levensmissie brengt. Regelmatig geeft hij lezingen, trainingen, cursussen en workshops . www.willemglaudemans.nl

Ad de Regt
Ad de Regt (1947) studeerde planologie aan de Universiteit van Wageningen en werkte in diverse functies bij de overheid. Laatstelijk bij VROM als procesmanager voor een toekomstvisie voor de Randstad. Vanaf 2000 heeft hij een eigen praktijk als coach, trainer en procesbegeleider. Daarnaast geeft hij trainingen bij het ROI o.a. in belangenmanagement en de stakeholdersmethode. De laatste jaren richt hij zijn focus steeds meer op het geven van mindfulnesstrainingen en workshops (MBSR/ MBCT).
www.mind-fulness.nl

Praktische informatie

Het programma bestaat uit drie blokken van vijf dagdelen. De blokken zijn met overnachtingen in een conferentieoord.
Kosten: 3660,- (geen BTW)
Informatie: Ad de Regt (0614860331) of Willem Glaudemans (030-2144407)
Aanmelding: www.pblq.nl

 "Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien"

Mahatma Gandhi