Over Ad de Regt     Foto Ad

Na mijn opleiding als planoloog aan de Universiteit van Wageningen heb ik in diverse functies bij de rijksoverheid gewerkt. Daar gaf ik als procesmanager bij VROM o.a. leiding aan projecten zoals het maken van een masterplan voor de Randstad waarin een groot aantal partijen intensief samenwerkten (ministeries, provincies, gemeenten en ngo’s).

Toen samenwerken en de interactie tussen mensen en groepen me rond het jaar 2000 meer ging boeien dan het inrichten van onze leefomgeving heb ik bij het ministerie een overstap gemaakt naar coaching, training, procesbegeleiding en organisatieontwikkeling en combineerde ik dat met de functie van strategisch adviseur bij het DG-Ruimte. Enkele jaren later begon ik hierin mijn eigen bedrijf Mindfulness.
 
Inmiddels heb ik vele 100-den managers en medewerkers bij zowel overheid als bedrijfsleven gecoacht in het ontwikkelen van competenties, loopbaanvragen en zingeving. Verder begeleid ik groepen in het verberen van hun samenwerking, het benutten van nieuwe kansen alsook het oplossen van conflictsituaties (mediation).

Vanaf 2009 heb heb ik mijn focus ook gericht op het oefenen in het observeren van innerlijke processen (gedachten, emoties en lichamelijke gevoelens) en heb ik vele jaren aan 10 tallen groepen de 8 weekse Mindfulnesstrainingen gegeven (meth. J. Kabat-Zinn).

Op dit moment ligt het accent op individuele begeleiding, coaching en incidenteel het begeleiden van een stakeholdersproces (nu Nieuw Rotsoord).

In mijn eigen wijk in Utrecht heb ik het initiatief genomen tot oprichting van een Dialooggroep (gericht op intergratie van allochtonen en autochtonen) als ook van de initiatieggroep Hoograven Duurzaam!.
 
Opleidingen heb ik onder meer gevolgd bij de School voor Coaching, het Instituut voor Eclectische Psychologie (NLP-practitioner), The Lime Tree (mediation),de School voor Gestalt- en Psychosynthese en recent bij het Instituut voor Mindfulness (cert.MBSR/MBCT). 
 
Zowel mijn eigen problemen als die van anderen benader ik zowel vanuit een analytische instelling waarin ik probeer overzicht te creëren om vervolgens door te dringen tot de kern van de zaak. Daarna laat ik me leiden door mijn intuïtie zeker als het gaat om het zoeken naar ’oplossingen’. Tegengestelde zienswijzen, opvattingen en waarden zie ik niet als problemen, maar als een voortdurende inspiratiebron.

 "Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien"

Mahatma Gandhi