De Stakeholdersmethode

Slechts zelden heb je het alleen voor het zeggen, bijna altijd ben je afhankelijk van de medewerking van anderen. Maar hoe kun je anderen ertoe bewegen om mee te werken aan jouw doelen? Door open te staan voor hun belangen en hen uit te nodigen om van het begin af aan te participeren in een gezamenlijk proces.

Maar hoe hou je daarbij dan de regie? Dat vergt niet alleen stuurmanskunst en lef maar ook het goed doordenken en overzien van het gehele proces. De Stakeholdersmethode (ook wel Harvard- of Consensusmethode) is daarvoor een effectief instrument. Centraal daarin staat een op samenwerking gerichte attitude met bijbehorende vaardigheden (principes). Daarnaast reikt de methode een set managementstrategieën aan die het kader vormen om het hele traject van probleemsignalering tot uitvoering systematisch te doorlopen.

Inmiddels heb ik een ruime ervaring opgedaan in het succesvol regisseren van deze processen en kan ik je daarin adviseren en begeleiden. Voor overheden is het essentieel dat het proces goed wordt afgestemd op de politieke besluitvorming.

Vele jaren gaf ik aan het opleidingsinstituut PBLQ/ROI trainingen in deze methode onder de titels als ‘Interactie en consencus’ en ’Implementationchallange’ gericht op doelgroepen als procesmanagers, projectleiders, maar ook burgemeesters en wethouders. In deze training ging het om het toepassen van de stakeholdersmethode en om het krijgen van inzicht in de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan wil de methode succesvol zijn.

Daarnaast heb ik een groot aantal projecten en processen zelf begeleid waarbij ik de stakeholdersmethode toepaste.

De belangrijkse zijn:

Dorpscentrum Oud-Lossdrecht

Centrumplein Leiderdorp

Herinrichting Dorpsstraat Castricum

(en thans Nieuw Rotsoord)

Ook heb ik methode toegepast in het UMC-Utrecht bij het samenvoegen van afdelingen en het samenwerken van specialisten.

Voor een meer informatie over de stakeholdersmethode kunt u terecht op www.stakeholders.nl.

Motto:
“Je maakt een grotere kans om te bereiken wat je echt wil als je een manier weet te vinden om tegemoet te komen aan de belangen van alle betrokkenen”.

 



"Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien"

Mahatma Gandhi